Praca za granicą
(strona główna)


Praca w Anglii


Praca w Szwecji


Praca w Niemczech


Praca w Norwegii


Praca w Holandii


Praca w Irlandii


Praca w Danii


Praca w Finlandii


Praca we Francji


Praca w Hiszpanii


Praca we Włoszech


Praca w Belgii


Praca w Polsce

Praca
fizyczna


Praca
w hotelach


Praca
umysłowa


Praca
w opiece


Praca
sezonowa


Mapa
serwisu


Workers
From Poland


Jobs in N. Ireland
Jobs in Scotland
Jobs in Wales
Jobs in England

ZAROBKI W DANII

PRACA W DANII

Zarobki w Danii


Średnie zarobki w Danii
Średnie wynagrodzenie w Danii kształtuje się na poziomie 15-20 tysięcy koron duńskich netto miesięcznie. Wysokość zarobków zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy oraz rejonu Danii. W Danii nie obowiązuje pensja minimalna, to układy zbiorowe określają minimalne wynagrodzenie oddzielnie dla poszczególnych sektorów pracy. Zwykle wynagrodzenie określone jest w stosunku miesięcznym.

Praca w Danii. Przykładowe zarobki w Danii
- pracownik sezonowy, niewykwalifikowany pracownik fizyczny, au-pair: 10 000 -15 000 koron miesięcznie
- fachowiec budowlany: 15 000 – 20 000 koron miesięcznie
- kierowca ciężarówki : 15 000 – 20 000 koron miesięcznie
- pielęgniarka: 20 000 koron miesięcznie
- informatyk: 25 000 – 30 000 koron miesięcznie
- lekarz: ponad 30 000 koron miesięcznie

Minimalna płaca w Danii
Obecnie pracownikom z zagranicy oferowane są z reguły nieco niższe warunki płacowe niż obywatelom Danii, dlatego Dania planuje wprowadzić wynagrodzenie minimalne, aby w miarę możliwości wyrównać warunki płacowe, a co za tym idzie ograniczyć napływ taniej siły roboczej z innych krajów Unii Europejskiej.

Autor:
Oferty pracy

Oferty pracy w Danii cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na wysokie wynagrodzenie oferowane przez duńskich pracodawców. Imperial od lat współpracuje również z pracodawcami duńskimi. Aby zaaplikować do pracy w Danii należy przejść do sekcji Dania oferty pracy następnie wyszukać aktualną ofertę i wypełnić formularz przypisany do tej oferty.

 LINKI SPONSOROWANE

DANIA MENU
OFERTY PRACY W DANII
OGŁOSZENIA SPONSOROWANE

SERWISY PARTNERSKIE - DARMOWE OGŁOSZENIA O PRACĘ
DANIA RYNEK PRACY

praca w danii Legalna praca w Danii
Od maja 2009 roku zniesiony został wymóg dla obywateli polskich ubiegania się o pozwolenie na pracę w Danii.

Czas pracy w Danii
Dla większości zawodów obowiązuje 37-godzinny tydzień pracy, przepracowane godziny ponad 37 traktowane są jako godziny nadliczbowe.

Praca w Danii dla
Największe szanse na pracę w Danii mają kierowcy ciężarówek, sprzedawcy i pracownicy budowlani oraz informatycy. Mimo, iż w ostatnim czasie dużo mówi się o bezrobociu w Danii (bezrobocie w Danii w 2012 roku wzrosło do poziomu około 6%, to w duńskich firmach wciąż pozostaje ok. 20 000 wolnych miejsc pracy. Największe szanse na zatrudnienie to rejony Kopenhagi i środkowej Jutlandii, z kolei najmniej pracy jest w północnej części Danii.

LINKI SPONSOROWANE

FACEBOOK