CV

REJESTRACJA CV W BAZIE IMPERIAL

Wypełnij poniższy formularz i załącz CV. Nasz konsultant dokona analizy Twojego życiorysu i skontaktuje się bezpośrednio, aby przedstawić najkorzystniejsze propozycje pracy.DOŚWIADCZENIE PRACY


uwaga! w polu poniżej, szczegółowo opisz, swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, uprawnienia, itp.
uwaga! możesz wziąć pod uwagę zarówno prace udokumentowane umowami jaki i prace bez umowy

 *PREFEROWANE STANOWISKO PRACY

Podaj stanowisko/stanowiska pracy, na których chciałbyś pracować (wymień maksymalnie 3 stanowiska)

JOB (preferowane stanowisko pracy):
 *PREFEROWANA DATA ROZPOCZĘCIA PRACY

W ciągu ilu dni od wystawienia przez Pracodawcę potwierdzenia zatrudnienia, możesz rozpocząć pracę?

START
 *CV


uwaga! CV musi spełniać określone standardy (sprawdź jakie standardy musi spełniać CV)
uwaga! aby załączyć CV, wybierz plik

 *DANE KONTAKTOWE

Podaj dane kontaktowe, na które będziemy mogli się skontaktować i przedstawiać propozycje pracy.


FIRST NAME (imię):
 *
SURNAME (nazwisko):
 *
E-MAIL (e-mail):
 *
MOBILE (telefon komórkowy):
 *
LANDLINE PHONE (telefon stacjonarny):
SKYPE NICK (nick video-komunikatora Skype):ADRES KORESPONDENCYJNY

Podaj adres na który, będziemy mogli wysłać Ci dokumentację wyjazdową, w przypadku uzyskania zatrudnienia.

ADDRESS (adres, nazwa ulicy, numer domu/mieszkania):
 *
POST CODE (kod pocztowy):
 *
TOWN (miejscowosć):
 *INFORMACJE DODATKOWE

W tej sekcji podaj aktualne informacje odnośnie posiadanych kwalifikacji, referencji, uprawnień, poziomu znajomości języka angielskiego, itp.


Określ swój poziom języka angielskiego

ENGLISH LEVEL
 *


Ile masz lat?

AGE
 *


Określ płeć

GENDER
 *


Czy posiadasz prawo jazdy?

DRIVING LICENCE
 *


Czy posiadasz referencje od dotychczasowych pracodawców (przynajmniej jednego)?

WORK REFERENCES
 *
 *